Onderzoek

Onze expertise

Locaties


Exploras heeft geen eigen locatie maar werkt samen met een aantal telers. Bij deze telers worden op gehuurde percelen speciaal proeven aangelegd. De telers verzorgen de teelt van de gewassen waardoor men zich bij Exploras volledig kan richten op onderzoekstaken.

Exploras heeft een samenwerkingsverband met telers uit Etten-Leur, De Moer, Kaatsheuvel en Haarsteeg. Daarnaast worden proeven bij diverse telers in bestaande teelten uitgevoerd. Het werkgebied van Exploras is in principe heel Nederland, maar concentreert zich vooral op Zuid-Nederland.

Opdrachtgevers


Exploras voert opdrachten uit voor een breed spectrum van bedrijven:

Gewasbeschermingsindustrie
Meststoffenindustrie
Zaadbedrijven
Toeleveranciers voor de land- en tuinbouw
Voorlichting- en adviesbureaus
Belangenorganisaties
Telersgroepen en individuele telers

Diensten


Exploras heeft u de volgende diensten te bieden:

Het uitvoeren van behandelingen (spuiten) en/of waarnemingen in uw eigen proeven
Het uitvoeren van dataverwerking en statistische analyse

Bij dienstverlening wordt een uurtarief gehanteerd.