Over Exploras

Over Exploras

Over Exploras
Exploras Agro Development BV is een agrarisch proefbedrijf in Dongen (Noord-Brabant) en is gestart in 2010. De aard van de activiteiten van Exploras ligt met name in het uitvoeren van veldproeven en het aanbieden van diensten voor onder andere de gewasbeschermingsindustrie, meststoffenindustrie en zaadbedrijven. Daarnaast kunnen ook toeleveranciers voor de land- en tuinbouw, voorlichting- en adviesbureaus, telersgroepen en individuele telers voor proeven bij Exploras terecht.

Exploras is gespecialiseerd en heeft ruime onderzoekservaring in de open teelten, zoals vollegrondsgroenten, akkerbouw, bloembollen, boomkwekerij en fruitteelt.

Exploras heeft een GEP-erkenning en TNG-erkenning en is hiermee bevoegd tot het uitvoeren van deugdelijkheidsonderzoek met gewasbeschermingsmiddelen.

Exploras maakt desgewenst offertes op basis van all-inclusive. Dit betekent geen onverwachte extra kosten achteraf. Ook offertes op basis van na-calculatie zijn mogelijk.

Exploras heeft een ARM-licentie en kan dataverwerking met statistische analyse uitvoeren. Rapportage is standaard in het Engels, in het Nederlands is natuurlijk ook mogelijk.

Exploras beschikt over professionele toedieningsapparatuur, zoals handgedragen spuitbomen, een trekkerspuit, een granulaatstrooier en apparatuur voor phytodrip.

Exploras heeft geen eigen locatie maar werkt samen met een aantal telers. De telers verzorgen de teelt van de gewassen waardoor men zich bij Exploras volledig kan richten op onderzoekstaken.

Exploras en Botany B.V. hebben per 1 januari 2015 hun activiteiten op het gebied van gewasbeschermingsonderzoek voor de open teelt samengevoegd. Botany is opgericht in 2003 en richt zich op productontwikkeling voor de professionele tuinbouw, waaronder gewasbeschermingsonderzoek, door ontwikkeling en beheer van research faciliteiten en uitvoering van product en teeltonderzoek.

Speerpunten

Flexibiliteit


Bij open teelten kunnen weersomstandigheden grote invloed hebben op de uitvoering van de proeven. Dit vraagt flexibiliteit. Bij Exploras zijn tussentijdse aanpassingen in het protocol en interactieve protocollen altijd mogelijk.

Hoge kwaliteit


De proeven worden zoveel mogelijk volgens EPPO-richtlijnen uitgevoerd en voldoen daarmee aan GEP-eisen. Ook wordt veel aandacht besteedt aan kunstmatige infectie, om daarmee de slagingskans van proeven te verhogen.

Nauwe contacten met opdrachtgevers


Exploras denkt mee met de ontwikkelingen, geeft direct feedback bij onverwachte ontwikkelingen voor, tijdens en na afloop van de proeven. Kortom, Exploras is een verlengstuk van de opdrachtgever.

Vlotte rapportage


Exploras staat garant voor complete rapportage binnen twee maanden na afloop van een project.