Exploras Agro Development BV is gespecialiseerd en heeft ruime onderzoekservaring in de open teelten, zoals vollegrondsgroenten, akkerbouw, bloembollen, boomkwekerij en fruitteelt.


Onderzoek


Exploras kan een breed scala aan proeven uitvoeren en richt zich op een groot aantal onderzoeksgebieden.

Lees meer ...

Over Exploras


Exploras Agro Development BV is een agrarisch proefbedrijf in Dongen (Noord-Brabant) en is gestart in 2010.

Lees meer ...

Over Exploras

Exploras Agro Development BV uit Dongen is een agrarisch proefbedrijf, gestart in 2010. De aard van de activiteiten van Exploras ligt met name in het uitvoeren van veldproeven en het aanbieden van diensten voor onder andere de gewasbeschermingsindustrie, meststoffenindustrie en zaadbedrijven.

Flexibiliteit

Tussentijdse aanpassingen in het protocol en interactieve protocollen zijn altijd mogelijk

Hoge kwaliteit

De proeven worden zoveel mogelijk volgens EPPO-richtlijnen uitgevoerd en voldoen daarmee aan GEP-eisen

Nauw contact

Exploras denkt mee met de ontwikkelingen en geeft direct feedback bij onverwachte ontwikkelingen

Vlotte rapportage

Exploras staat garant voor complete rapportage binnen twee maanden na afloop van een project

Onderzoek en expertise

Exploras is gespecialiseerd en heeft ruime onderzoekservaring in de open teelten, zoals vollegrondsgroenten, akkerbouw, bloembollen, boomkwekerij en fruitteelt.

Onze opdrachtgevers zijn onder andere de gewasbeschermings- en meststoffenindustrie, toeleveranciers voor de land- en tuinbouw, voorlichting- en adviesbureaus.

Exploras levert diensten als het uitvoeren van behandelingen (spuiten) en/of waarnemingen in uw eigen proeven en het uitvoeren van dataverwerking en statistische analyse.